hlavicka.jpg, 67kB

LÉČEBNÉ CENTRUM MUDr. ONDRUŠOVÉ [HLUČÍN]

Závodní preventivní péče

Cílem závodní preventivní péče je zabezpečit ve spolupráci se zaměstnavatelem prevenci, včetně ochrany zdraví zaměstnanců před nemocemi z povolání a jinými poškozeními zdraví z práce a prevenci úrazů.

Zaměstnanci jsou povinni, podle zákoníku práce č.262/2006 v platném znění, podrobit se lékařským prohlídkám. Zaměstnavatel je dle Zákona 20/1966 Sb. O péči o zdraví lidu povinen zajistit zařízení závodně preventivní péče a je povinen sdělit zaměstnancům, o jaké zařízení jde. Zaměstnanec je povinen se podrobit pracovně lékařským prohlídkám, vyšetřením, očkováním. Volba zařízení závodní preventivní péče je plně v kompetenci zaměstnavatele a pro zaměstnance je vyjmuta ze svobodné volby lékaře.

Péče o firemní klientelu

Nabízíme několik možností péče o firemní klientelu – od základní závodní preventivní péče, vyžadované zákonnými předpisy, až po nadstandardní péči podle individuálních požadavků klienta. Čeká Vás příjemné moderní prostředí, profesionální přístup a kvalitní péče.

V rámci závodně preventivní péče jsme připraveni pro Vás zajistit tyto služby:

 • povinné vstupní a výstupní prohlídky
 • poradní činnost v otázkách ochrany a podpory zdraví
 • odborná kontrola pracovišť
 • sledování vlivu práce a pracovních podmínek na zdravotní stav zaměstnanců
 • preventivní prohlídky povinné dle platných právních předpisů a prohlídky vyžádané nad tento rámec zaměstnavatelem
 • mimořádné a následné prohlídky ze zdravotních důvodů
 • dispenzární prohlídky při nemocech z povolání
 • organizování první pomoci a podíl na zdravotní výchově a výcviku zaměstnanců
 • spolupráce s hygienickou službou
 • účast na rozboru pracovní neschopnosti a pracovní úrazovosti
 • V případě zájmu o závodní preventivní péči nás neváhejte kontaktovat na recepce@ordinace-hlucin.cz.

  Vytištěno z webových stránek [http://ordinace-hlucin.cz] dne 16. 06. 2024 (19:23)
© Homo Sapiens s.r.o., 2005 - 2024       Realizace: JUVOSOFT.cz, 2012